Byaföreningen

Gamla föreningar som Lysföreningen, Föreningen för Vatten och Avlopp, Asplidens Skogslag gick samman och Asplidens Byaförening bildades.
 

Byaföreningens styrelsen 2018 består av följande ledamöter.

 

Ordförande: Åsa Lindmark
Sekreterare: Julia Arvidsson
Kassör: Ingela Sjögren
Rickard Vesterlund

Per Hällsten

 

Revisorer: Mikael Lindmark (omval)

Patrik Bertilsson (nyval)

rev.suppleant Lennarth Sidh

 

Valberedning: Tommy Eriksson
Jonny Persson
Hans Hermansson

 

Årsavgiften för 2018 fastställdes till 500.-/hushåll.