Planerade aktiviteter 2018

Söndag 25 Mars 2018 kl.12-15 i backen.
Vi eldr, kokar kaffe, grillar korv.
Varmt välkomna, de som vill får gärna ta med en kaka så bjuder vi varandra!
 
Måndag 30 april 2018
Valborgsmässofirande kl.18.00
Tipsrunda, fika, majbrasa, korvgrillning
 
 
Söndag den 3 juni 2018 
Städdag Aspligården utomhus.
Samling 10.00
Ta med räfsor, röjsågar m.m
Vi fikar tillsammans.
 
 
Lördag och söndag 9-10 juni 2018 kl.9-15
Sommarloppis och café
Det som skänks till loppis kan lämnas in till byalokalen under vecka 22. 
Intäkten från skänkta saker går till byakassan. Passa på att rensa förråden.
De som vill kan lämna in med pris och byn passar försäljningen, då märker man tydligt upp sakerna med prislapp och initial el. liknande tecken, gör en färdig lista med sina saker och priser uppräknade, lämnar listan i lokalen.
I detta fall behåller byakassan 10% av beloppet.
De som vill ha ett/flera egna loppisbord och själva sköta sin försäljning kan göra det men då måste man själv vara på plats och passa bordet hela tiden.
Alla som vill får bidra med kaffebröd till fikaförsäljning. Vi har också som ambition att göra en/några gemensamma bakdagar i bagarstugan för att även kunna sälja smörgåsar och hembakt bröd.
Vi kan komma överens om fler detaljer kring loppisdagarna under städdagen.

Byaföreningen

Gamla föreningar som Lysföreningen, Föreningen för Vatten och Avlopp, Asplidens Skogslag gick samman och Asplidens Byaförening bildades.
 

Byaföreningens styrelsen 2018 består av följande ledamöter.

 

Ordförande: Åsa Lindmark
Sekreterare: Julia Arvidsson
Kassör: Ingela Sjögren
Rickard Vesterlund

Per Hällsten

 

Revisorer: Mikael Lindmark (omval)

Patrik Bertilsson (nyval)

rev.suppleant Lennarth Sidh

 

Valberedning: Tommy Eriksson
Jonny Persson
Hans Hermansson

 

Årsavgiften för 2018 fastställdes till 500.-/hushåll.

 

Visa fler inlägg