Planerade aktiviteter 2018

Söndag 25 Mars 2018 kl.12-15 i backen.
Vi eldr, kokar kaffe, grillar korv.
Varmt välkomna, de som vill får gärna ta med en kaka så bjuder vi varandra!
 
Måndag 30 april 2018
Valborgsmässofirande kl.18.00
Tipsrunda, fika, majbrasa, korvgrillning
 
 
Söndag den 3 juni 2018 
Städdag Aspligården utomhus.
Samling 10.00
Ta med räfsor, röjsågar m.m
Vi fikar tillsammans.
 
 
 

Byaföreningen

Gamla föreningar som Lysföreningen, Föreningen för Vatten och Avlopp, Asplidens Skogslag gick samman och Asplidens Byaförening bildades.
 

Byaföreningens styrelsen 2018 består av följande ledamöter.

 

Ordförande: Åsa Lindmark
Sekreterare: Julia Arvidsson
Kassör: Ingela Sjögren
Rickard Vesterlund

Per Hällsten

 

Revisorer: Mikael Lindmark (omval)

Patrik Bertilsson (nyval)

rev.suppleant Lennarth Sidh

 

Valberedning: Tommy Eriksson
Jonny Persson
Hans Hermansson

 

Årsavgiften för 2018 fastställdes till 500.-/hushåll.

 

Visa fler inlägg