Byaföreningen

Gamla föreningar som Lysföreningen, Föreningen för Vatten och Avlopp, Asplidens Skogslag gick samman och Asplidens Byaförening bildades.

Byaföreningens styrelsen 2016 består av följande ledamöten.

Ordförande: Otto Asplund
Sekreterare: 
Erland Hellsten
Kassör: 
Ingela Sjögren
Julia Arvidsson
Rickard Vesterlund

Revisorer: Ylva Johnsson
Åsa Lindmark
Hans Hermansson

Ersättare:Tim Renström
Annekin Hermansson

Valberedning: Tommy Eriksson
Jens Jonsson
Hans Hermansson